Rynek Górnictwa Odkrywkowego

Oferujemy usługi w zakresie:

konstrukcje zsypów

taśmociągi

elementy koparek

elementy dźwigów

Rynek Przemysłowy i Konstrukcji Stalowych

Oferujemy:

specjalistyczną produkcję i usługi warsztatowe w zakresie konstrukcji stalowych – wykonawstwo i montaż wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym

remonty i modernizacje urządzeń i instalacji przemysłowych

Przemysł metalurgiczny

Duże zadania Inwestycyjne

Przedsiębiorstwo „Mostostal – Konin” posiada wykwalifikowany nadzór i załogę która przeprowadza demontaż konstrukcji nośnej oraz urządzeń maszynowni, napędu głównego obrotu koparki, napędu jazdy koparki oraz przenośników i elementów nośnych, których ciężar wynosi średnio od 1800 – 2200 ton. Do wyżej wymienionych prac posiadamy własną technologię. Montaż w Elektrowni Lippendorf na terenie Niemiec przy pomocy dźwigu DEMAG-CC12600.