System zapewnienia jakości w Mostostalu Konin bazuje na Normie ZKP1090 (Zakładowa Kontrola Produkcji) która jest porównywalna do ISO 9001:2008 Systemy zarządzania jakością

Efektywność zapewnia Księga Zakładowej Kontroli Produkcji która jest najważniejszym dokumentem systemu zapewnienia jakości w Mostostalu Konin.

Zapewniamy ponadto:

  • pełną obsługę aspektów jakościowych wspartą zatrudnionym na stałe spawalnikiem IWE oraz kontrolerami jakości,
  • pełną dokumentację powykonawczą i jakościową.